PERSONLIG TRÄNING

Vi erbjuder möjligheten till personlig tränare som inspirerar, motiverar och lär dig hur din träning och mentala inställning kan ge ett friskare liv och mer ork på arbete och fritid. 

Tillsammans med din personliga tränare tar ni fram ett tränings/kostupplägg anpassat efter dina förutsättningar och behov.